💳 Během platby se něco pokazilo

Máte další otázky? Odeslat požadavek

💳 Chyba platby

Pokud platba nemůže být v daný moment zpracována, váš účet bude automaticky pozastaven. FAIRTIQ se později pokusí znovu zaúčtovat částku a dá vám vědět, pokud se potíže vyřeší. Problém ale můžete vyřešit i vy sami.

Potíže nastanou, když vaše banka zamítne transakci aplikaci FAIRTIQ. Tady jsou nejčastější chybové hlášky:

Důvod Řešení
Platnost karty vypršela

Prosím přidejte svou novou kartu do aplikace FAIRTIQ (viz níže).

I když číslo vaší karty mohlo zůstat stejné, musíte ji přidat jako novou kartu a zadat správné datum expirace a kód CVV.

Nemáte k nákupu dostatek finančních prostředků nebo jste překročili limit Zkontrolujte zůstatek na účtu a denní limit a poté platbu aktivujte opětovným přidáním karty do aplikace FAIRTIQ.
Vaše banka zamítla transakci Obraťte se na svou banku pro další pomoc.
Podezřelá transakce  Obraťte se na svou banku pro další pomoc.
Karta je blokována Odblokujte svou kartu a znovu ji přidejte do FAIRTIQu.
Autorizace vypršela Znovu přidejte svou kartu do FAIRTIQu.

Základní pravidlo

Obecně platí, že opětovné přidání vašeho platebního prostředku často problém vyřeší. Například pokud vypršela autorizace, přidání platební metody odstraní potíže. 

Pro přidání platebního prostředku do FAIRTIQu postupujte podle kroků ve článku 💳 Přidání platební metody

FAIRTIQ nabízí dva platební profily – „osobní“ a „služební“. Když přidáváte svou preferovanou platební metodu, ujistěte se, že jste vybrali správný platební profil (pokud dojde k nesouladu mezi nastavením vašeho vyúčtování a nastavenou platební metodou, platba nebude provedena).