📌 Oblast platnosti FAIRTIQ

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Usilovně pracujeme na tom, abyste měli přístup k FAIRTIQu, ať jste, kde jste.

Proto úzce spolupracujeme s místními provozovateli veřejné dopravy.

Dnes FAIRTIQ funguje v mnoha regionech a krajích.

Podívejte se na mapu působnosti, abyste zjistili, kde všude můžete využít FAIRTIQ pro vaše jízdy.

Další způsoby, jak si vyzkoušet naši technologii:

  • Aplikace FTQ Lab: Někteří provozovatelé veřejné dopravy používají aplikaci FTQ Lab pro pilotní testování nových tarifů. Pokud je váš region součástí FTQ Lab, prosím kontaktujte přímo místního provozovatele.
  • FAIRTIQ jako součást jiné aplikace: V některých zemích, jako je třeba Švýcarsko, byla technologie FAIRTIQ integrována do jiné aplikace (v tomto případě SBB Mobile). Pro případné dotazy prosím kontaktujte přímo Švýcarské spolkové dráhy.