📝 Vyúčtování jízd

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Porozumění procesu vyúčtování FAIRTIQ

Aplikace FAIRTIQ vyhodnotí a zaúčtuje jízdy později než v den samotné jízdy. Pojďme si říct vše, co potřebujete vědět, abyste předešli nedorozuměním.

Časování plateb
FAIRTIQ nikdy nestrhává platby okamžitě v den vaší jízdy proto, aby mohl jízdy vyhodnotit, a zajistit tak nejlepší možnou denní cenu jízdného.
Předběžná účtenka
Dokončené jízdy se objeví na předběžné účtence, ale v této fázi vám ještě není účtována žádná částka.
Vystavení dokladu
Doklad o zaplacení se skutečně vystaví až ve chvíli, kdy dosáhnete určité částky nebo po sdružení všech plateb na konci měsíce.
Upozornění e-mailem
Pokud jste zadali e-mailovou adresu do aplikace FAIRTIQ a možnost jste aktivovali (v Menu ≡ > Nastavení > Oznámení > Účtenka), zašleme vám kopii účtenky e-mailem.

Jednoduše sledujte svou útratu za jízdy s FAIRTIQem kontrolou přijatých e-mailů nebo přímo v aplikaci.

  1. Přejděte do Menu ≡ > Historie pro přehled všech svých jízd, plateb a kreditů.
  2. Klikněte na záložku Platby pro porovnání plateb na svém účtu FAIRTIQ s výpisem z karty.