🚏Na konci cesty

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Ukončení jízdy s FAIRTIQem: Krok za krokem!

Po zastavení jednoduše ukončete svou jízdu s FAIRTIQem swipnutím posuvníku doleva, ujistěte se, že jste stále připojení k internetu a jděte ven. 

  1. Když opustíte vozidlo, musíte ukončit jízdu swipnutím posuvníku v aplikaci doleva.
  2. Po ukončení jízdy aplikace vypočítá cenu jízdného.
  3. Jakmile se jízdenka za poslední jízdu finalizuje, můžete začít cestovat znovu.

Ke správnému ukončení jízdy musí mít FAIRTIQ přístup k vaší poloze. Pokud nastaly potíže s určováním polohy: Ujistěte se, že máte na vašem chytrém telefonu povolenou Wi-Fi nebo datové připojení a zvažte, zda nevyjít zcela ven pro lepší signál (např. pokud se nacházíte v podzemí).

  Upozorňujeme, že není možné jízdu ukončit v jedoucím vozidle!