🌳 Snižujeme CO2 s FAIRTIQem

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Shrnutí

FAIRTIQ vypočítává úsporu emisí oxidu uhličitého odečtením emisí z automobilové dopravy od emisí z veřejné dopravy na základě průměru dané země.

Jak FAIRTIQ vypočítává, kolik emisí uhlíku jsem ušetřil*a při jízdě s FAIRTIQem?

FAIRTIQ vypočítává vaše emise oxidu uhličitého na základě národního průměru země, ve které jste cestovali. Poté odečteme emise z automobilové dopravy od emisí z veřejné dopravy, abychom zjistili množství ušetřeného CO2. K vypočítání doby potřebné k absorpci rozdílu mezi těmito dvěma emisemi CO2, vydělíme ušetřené CO2 mírou absorpce stromu.

Pojďme si výpočet ukázat na příkladu:

Lisa letos ve Švýcarsku použila aplikaci FAIRTIQ pro jízdu vlakem, konkrétně mezi Bernem a Curychem (95 km jedním směrem). Tuto cestu tam i zpět absolvovala dvakrát, což znamená, že ujela celkem 380 km.

 1.  Výpočet emisí CO2 pro vlak:
  Pro výpočet emisí CO2 pro vlak vynásobíme vzdálenost 380 km x 8,43 (míra emisí CO2 z železniční přepravy ve Švýcarsku, viz odkaz níže). Výsledek je přibližně 3,2 kg vyprodukovaného CO2.
 2.  Výpočet emisí CO2 pro auto:
  Abychom zjistili úsporu, spočítáme pak přibližnou produkci CO2 při použití auta (míra emisí CO2 z automobilové dopravy ve Švýcarsku je 197,23) na stejnou vzdálenost. Výsledek se pohybuje kolem 75 kg CO2.
 3.  Úspora emisí CO2:
  Proto se v tomto případě úspora emisí oxidu uhličitého rovná (75 kg – 3,2 kg =) 71,8 kg CO2.
 4.  Míra absorpce stromu:
  Pro výpočet doby, kterou strom potřebuje pro absorpci přebytku CO2, který by byl vyprodukován, kdybyste jeli autem místo vlakem (v našem případě 71,8 kg CO2), vydělíme rozdíl mezi emisemi z auta a veřejné dopravy (71,8 kg) průměrnou mírou absorpce stromu (cca 22 kg za rok). Potřebná doba k absorpci daného množství se tedy přibližně pohybuje kolem 3 let a 3 měsíců.

Takže by jednomu stromu trvalo přibližně 3 roky a 3 měsíce, než by absorboval CO2, který by Lisa vyprodukovala, pokud by se rozhodla jet autem místo vlakem na svých dvou zpátečních cestách z Bernu do Curychu!

Použité zdroje: