📁 Platební profily „osobní“ a „služební“

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Shrnutí

Prozkoumejte funkci „platební profil“ a jednoduše spravujte různé kategorie platebních metod ve svém účtu FAIRTIQ. Přizpůsobte si profily „osobní“ a „služební“ pro různé potřeby a získejte samostatný přehled vyúčtování pro každý z nich, včetně údajů o DPH.

Naše funkce platební profil vám umožňuje nastavit dvě různé kategorie platebních metod ve vašem účtu FAIRTIQ. Každou kategorii nazýváme platební profil a rozlišujeme je na „osobní“ a „služební“. Je pouze na vás, abyste se rozhodli, kterou platební metodu chcete přidat do kterého platebního profilu, abyste si mohli plánovat své jízdy na základě různých platebních potřeb.

Jak si mohu vytvořit platební profil?

Ve výchozím nastavení jsou platební metody, které jste už použili, automaticky přiřazeny k platebnímu profilu „osobní“. Pokud je potřeba, můžete si ručně vytvořit platební profil „služební“, což vám umožní přidat stejný nebo jiný platební prostředek podle vašich preferencí.

 Chcete-li vytvořit platební profil „služební“, otevřete aplikaci FAIRTIQ a přejděte do Menu > Platby > Služební > Přidat platební metodu.

Pro každý platební profil obdržíte samostatnou účtenku, včetně údajů o DPH, kterou můžete použít jako doklad o výdajích.

Co je třeba zvážit před jízdou?

Než začnete svou jízdu, ujistěte se, že je vybrán správný platební profil. Aktivovaný platební profil vidíte přímo na úvodní obrazovce vaší aplikace.

 Chcete-li aktivovat jiný platební profil, přejděte do Menu > Platby > Aktivní platební profil.

Jakmile je jízda zahájena, platební profil už nelze změnit.

Mohu přesunout platební metodu z jednoho profilu do druhého?

Ne, momentálně není možné přesunout platební prostředek z jednoho platebního profilu do druhého. Pokud to chcete udělat, musíte platební prostředek z jednoho profilu smazat a přidat jej do druhého.

A co nejlepší cena a bonus u FAIRTIQu?
  • Nejlepší cena FAIRTIQ:
    Vaše jízdy na různých platebních profilech jsou zpracovávány odděleně a nezávisle na sobě s ohledem na náš výpočet nejlepší denní ceny. Jinými slovy, náš optimalizátor ceny (algoritmus pro výpočet nejlepší ceny) zpracovává různé platební profily jako samostatné a oddělené fakturační účty.
  • Bonus FAIRTIQ:
    Všechny kredity FAIRTIQ (např. bonus FAIRTIQ) jsou přidělovány vám jako uživateli nebo uživatelce a nejsou specifické pro platební profil. To znamená, že všechny kredity, které získáte na svém účtu, budou použity v nejbližším možném vyúčtování a nezávisle na platebním profilu, který jste použili pro svou jízdu.

Spokojený uživatel slaví svůj bonus FAIRTIQ. Zobrazuje se displej s oběma platebními profily.